Wywóz nieczystości płynnych – Góra Kalwaria

pokrywa od szamba

Zajmujemy się wywozem nieczystości płynnych w Górze Kalwarii oraz okolicach. Warto zaznaczyć, że możemy podjąć się wywozu szamba, a także wody ze zbiorników wodnych. Dzięki rozbudowanej flocie specjalistycznych pojazdów jesteśmy w stanie wykonać powierzone nam zadania w sposób rzetelny i sprawny. Zlecenia staramy się realizować w jak najkrótszym czasie, aby wyeliminować ewentualne uciążliwości.

Wywóz nieczystości płynnych realizujemy na podstawie umowy lub zleceń jednorazowych.

Wywóz nieczystości płynnych a prawo

Wywóz nieczystości płynnych jest sankcjonowany przez prawo. Jedną z najważniejszych ustaw jest ta z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020,poz. 1439 ze zm). Dodatkowo wiele gmin przyjęło specjalne regulaminy, które sankcjonują obszary działania w związku z wywozem nieczystości płynnych, które nie zostały jednoznacznie ujęte w ustawie. Co warto wiedzieć?

Wywóz nieczystości płynnych – najważniejsze informacje

Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) jest zobowiązany zawrzeć umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną ze specjalistyczną firmą asenizacyjną, która posiada zezwolenie na świadczenie takich usług na terenie danej gminy.

Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego zobowiązany jest przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości płynnych przez co najmniej 2 lata. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiornika.

Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego zobowiązany jest opróżniać go z nieczystości ciekłych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania ich zawartości na powierzchnię terenu oraz przenikanie do gruntu. Dla zbiorników do 8 m3 – minimum raz na 3 miesiące; dla zbiorników powyżej 8 m3 – minimum raz na 6 miesięcy.

Każda firma posiadająca zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych ma obowiązek przesyłania do właściwego Urzędu sprawozdania kwartalnego, w którym znajduje się wykaz nieruchomości, z których dokonano odbioru nieczystości.

W jakich miejscowościach wywozimy nieczystości płynne?

Obsługujemy:

Na powyższej liście nie ma Twojej miejscowości, ale znajduje się w okolicy? W takim razie koniecznie skontaktuj się z naszym biurem. Uzyskasz tam informacje, ile kosztuje wywóz nieczystości płynnych w Twoim regionie.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Chcesz zlecić umowę na wywóz nieczystości płynnych w Górze Kalwarii lub okolicach?

Skorzystaj z naszej oferty!