Usługi asenizacyjne – Sobików

Świadczymy usługi asenizacyjne w Sobikowie. Poza osobami prywatnymi obsługujemy także przedsiębiorstwa oraz instytucje. Odbiór nieczystości płynnych przeprowadzamy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, co pozwala zapobiec wydostawaniu się odcieków poza wnętrze zbiornika. Nieczystości płynne przewożone są specjalnymi pojazdami i opróżniane w stacjach zlewnych, a następnie kierowane do oczyszczalni ścieków.

Nasze prace realizujemy na podstawie umowy lub zleceń jednorazowych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług asenizacyjnych w Sobikowie?

Warto skorzystać z naszych usług asenizacyjnych w Sobikowie. Wiele małych miejscowości w Polsce odcięte jest od możliwości podłączenia się do systemu kanalizacji. W takich przypadkach niezbędne jest założenie własnego zbiornika odpływowego lub bezodpływowego. Zależnie od rodzaju instalacji i trybu eksploatacji niezbędne jest regularne opróżnianie oraz wywożenie odpadów płynnych.

W firmie JFK mamy nie tylko wszystkie niezbędne dokumenty, które uprawniają nas do świadczenia usług asenizacyjnych – zadbaliśmy również o odpowiedni sprzęt oraz przeszkolenie załogi, dzięki czemu prace prowadzimy szybko, bezpiecznie i profesjonalnie.

Usługi asenizacyjne w Sobikowie obejmują:

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz fachowe doradztwo. Staramy się jak najszybciej reagować na zgłoszenia naszych klientów.

O co musi zadbać firma świadcząca usługi asenizacyjne?

Nasze usługi asenizacyjne w Sobikowie obejmują wywóz ścieków komunalnych pochodzących z różnego rodzaju zbiorników odpływowych i bezodpływowych. Nieprawidłowe zarządzanie odpadami płynnymi stanowi ogromne zagrożenie sanitarne. Dlatego przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem nieczystości musi dysponować specjalnym pozwoleniem na prowadzenie tego rodzaju działalności.

O co musi zadbać klient?

Po zawarciu umowy na wywóz odpadów płynnych klienci są zobowiązani do przechowywania dowodu opłaty za wywóz nieczystości przez co najmniej 2 lata. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiornika. Zgodnie z obowiązującym prawem, odbiór nieczystości powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Potrzebujesz usług asenizacyjnych w Sobikowie?

Umów się do nas!