Usługi asenizacyjne – Dobiesz

Świadczymy usługi asenizacyjne w Dobieszu. Poza osobami prywatnymi obsługujemy również przedsiębiorstwa oraz liczne instytucje publiczne. Odbiór nieczystości płynnych przeprowadzamy z wykorzystaniem przeznaczonego do tego specjalistycznego sprzętu, co pozwala zapobiec wydostawaniu się odcieków poza wnętrze zbiornika. Nieczystości płynne przewożone są odpowiednimi niezawodnymi pojazdami i opróżniane w stacjach zlewnych, a następnie kierowane do oczyszczalni ścieków.

Nasze prace realizujemy na podstawie umowy lub zleceń jednorazowych.

Usług asenizacyjnych w Dobieszu – dlaczego warto?

Warto skorzystać z naszych usług asenizacyjnych w Dobieszu. Wciąż wiele gospodarstw domowych w małych miejscowości w Polsce nie ma możliwości podłączenia się do systemu kanalizacji. W takich przypadkach niezbędne jest założenie własnego zbiornika – odpływowego lub bezodpływowego. Co więcej, wiele dotychczasowych gospodarstw ma już własne zbiorniki. Dlatego niezbędne jest regularne opróżnianie oraz wywożenie odpadów płynnych.

W firmie JFK mamy nie tylko wszystkie niezbędne pozwolenia, które uprawniają nas do legalnego świadczenia usług asenizacyjnych – zadbaliśmy również o odpowiedni nowoczesny sprzęt oraz przeszkolenie załogi, dzięki czemu prace prowadzimy szybko, bezpiecznie i profesjonalnie.

Usługi asenizacyjne w Dobieszu obejmują:

Reprezentujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz fachowe doradztwo. Staramy się jak najszybciej reagować na zgłoszenia naszych klientów.

O co musi zadbać firma asenizacyjna?

Nasze usługi asenizacyjne w Dobieszu obejmują przede wszystkim wywóz ścieków komunalnych pochodzących z różnego rodzaju zbiorników odpływowych i bezodpływowych. Warto zaznaczyć, że nieprawidłowe zarządzanie odpadami płynnymi stanowi ogromne zagrożenie dla ludzi oraz przyrody. Dlatego przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem nieczystości musi dysponować specjalnym pozwoleniem na prowadzenie tego rodzaju działalności.

O co musi zadbać klient?

Warto podkreślić, że po zawarciu umowy na wywóz odpadów płynnych klienci są zobowiązani do przechowywania dowodu opłaty za wywóz nieczystości przez co najmniej 2 lata. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiornika. Zgodnie z obowiązującym prawem, odbiór nieczystości powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Potrzebujesz usług asenizacyjnych w Dobieszu?

Umów się do nas!