Odbiór nieczystości płynnych. Co mówią przepisy?

Systematyczne opróżnianie szamba jest obowiązkiem każdego posiadacza tego typu zbiornika bezodpływowego. Jakie przepisy prawa obowiązują w tym zakresie? Na jakich zasadach i jak często powinien odbywać się odbiór nieczystości płynnych?

Jakie są przepisy dotyczące wywozu szamba?

Opróżnianiem szamba może zająć się wyłącznie firma asenizacyjna, która ma odpowiednie upoważnienia na prowadzenie takiej działalności w danej gminie. Przepisy nie określają jednak, jak często powinien odbywać się odbiór nieczystości płynnych. Wszystko zależy od wielkości zbiornika oraz ilości wody zużywanej przez dane gospodarstwo. Z reguły wywóz nieczystości płynnych ma miejsce co kilka tygodni. Jest to jednak kwestia indywidualna, zależna od tego, jak szybko zapełnia się zbiornik bezodpływowy. Każdy właściciel szamba powinien zadbać o jego doskonałą szczelność. Co więcej, kategorycznie nie można dopuszczać do przepełnienia zbiornika, dlatego warto zaopatrzyć się w specjalne czujniki informujące o poziomie zgromadzonych nieczystości.

Co warto wiedzieć na temat wywozu nieczystości płynnych?

Każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy musi mieć podpisaną umowę z firmą oferującą usługi asenizacyjne. Wywóz nieczystości płynnych musi być udokumentowany oraz potwierdzony pisemnie. Warto wiedzieć, że władze gminne upoważnione są do przeprowadzania kontroli dotyczących regularnego opróżniania szamba przez mieszkańców. Niedopełnienie tego obowiązku lub brak stosownej dokumentacji grozi mandatem w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. A to jeszcze nie wszystko. Również wylewanie zawartości zbiornika bezodpływowego na działkę, pole czy dowolną nieruchomość – własną lub cudzą - jest czynem karalnym podlegającym karą surowej grzywny.