Kto wywozi szambo?

Każdy właściciel przydomowego szamba ma obowiązek regularnego wywozu nieczystości płynnych. Regulacje prawne w tym aspekcie mogą być różne, w zależności od konkretnej gminy lub powiatu. Istotne jest, aby opróżnianie i wywóz tego typu nieczystości zlecać profesjonalnej firmie.

Kto zajmuje się wywozem szamba?

Legalne firmy zajmujące się opróżnianiem szamba i jego wywozem muszą posiadać specjalne zezwolenie od urzędu miasta i gminy. Aby je uzyskać, trzeba spełniać określone wymagania. Są to m.in.:

  • dysponowanie odpowiednim pojazdem służącym do odbioru nieczystości płynnych;
  • działania zgodne z ekologią, niezagrażające środowisku;
  • współpraca ze stacją zlewną, która będzie odbierać nieczystości;
  • brak zaległości podatkowych oraz w obrębie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Wywóz szamba wymaga więc odpowiednich kompetencji, dlatego warto powierzyć tę czynność specjalistom i dobrze zastanowić się nad wyborem firmy wykonującej usługi asenizacyjne.

Co warto wiedzieć na temat opróżniania szamba?

Częstotliwość wywozu szamba jest w dużej mierze kwestią indywidualną i zależy m.in. od ilości produkowanych nieczystości. Warto też zwrócić uwagę na regulacje prawne. Przepisy mówią o tym, że wywóz szamba nie może odbywać się rzadziej niż raz na kwartał. Co więcej, niektóre gminy oraz powiaty mają własne regulacje, z którymi koniecznie trzeba się zapoznać, aby uniknąć kar. Wywozem nieczystości mogą zajmować się jedynie profesjonalne firmy asenizacyjne, dysponujące odpowiednim sprzętem. Każde wykonanie usługi musi być udokumentowane. Gmina lub powiat mogą prosić o okazanie pokwitowania potwierdzającego wywóz nieczystości. Warto wiedzieć, że cena za wywóz szamba również jest kwestią indywidualną, zależną od ilości nieczystości i wielu innych czynników.